Archive for December, 2017

khutbah Jumat 08 Des 2017 – Banggalah sebagai Umat Islam

December 8, 2017

Masjid Ulul Albab,

Point-point Khutbah sbb:
banggalah sebagai umat Islam sebab:
1. Agama Yang Sempurna..diturunkan paling akhir.
2. Kitab AlQuran otentik tidak berubah dari mulai diturunkan.
3. Membawa ajaran kesetaraan manusia (kemuliaan seseorang diukur berdasarkan ketaqwaan bukan dari jumlah Harta/pangkat/Kasta/Rupa dan membawa ajaran keperdulian sosial (ajaran zakat, Waqaf, serta keutamaan memberi makan orang fakir miskin, dan peduli anak yatim).
4. Agama kedamaian dan keselamatan. Rahmatan lil ‘Alamin, seperti:
– Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam.
– Dilarang mencaci agama orang lain
– Agar berdakwah secara bil hikmah (dengan kebijaksanaan) dan contoh yang baik.

Advertisements